Zoals we van de krantenkoppenmakers gewend zijn, wordt er weer in de pers vandaag een onterecht negatief beeldĀ geschetst van hetĀ hoger onderwijs in Nederland. Terwijl de voorpagina van de Volkskrant schreeuwt ‘Honderden alfastudenten kregen onterecht hun bul’, eindigt het artikel met een zin die de realiteit goed beschijft. DEZE LAATSE ZIN TELT! … maar voor de krantenkoppenmakers is het niet interessant genoeg…