In oorlogstijd komt een economie langzaam tot stilstand en lijken veel aspecten van het dagelijks leven onbeduidend. Maar de vraag hoe mensen dagelijks aan hun eten komen, krijgt tijdens oorlogen juist steeds méér aandacht, zeker naarmate de schaarsheid ervan toeneemt. In haar boek ‘Food and War in Mid-Twentieth-Century East Asia’ beschrijft NWO-onderzoeker Katarzyna Cwiertka de effecten die oorlog heeft op de levens van gewone mensen in het Azië van de twintigste eeuw. In haar onderzoek besteedt zij structureel aandacht aan de verbanden tussen oorlogsvoering en de productie, distributie, bereiding en consumptie van voedsel. Cwiertka ontving voor haar onderzoek een Vidi-financiering voor vernieuwend onderzoek van NWO.

Read the entire article at nwo.nl