Cwiertka is een van de hoogleraren geïnterviewd door tv-etnoloog Michael Schaap, die een jaar lang de hoogleraren van Universiteit Leiden volgde (9:25-11:48).

hokjesman-cwiertka

De Hokjesman begeeft zich onder professoren. Hoe verhoudt de tempel van de wetenschap zich tot de buitenwereld? Hoe statusgevoelig zijn de professoren? En hoe denken de alfa’s over de beta’s?

https://www.npo.nl/de-hokjesman/22-04-2016/VPWON_1240849